EnergieScan geeft antwoord

Weten waar en hoeveel energie verbruikt wordt

Gebouwen en bedrijven gaan door veranderend gebruik en nieuwe processen steeds meer energie verbruiken. Elke 10 jaar verdubbelt gemiddeld genomen het energieverbruik.

Het is voor u als eigenaar van een gebouw belangrijk om te weten of uw energiefacturen exact kloppen met de daadwerkelijk verbruikte energiestromen.

Daarnaast is het de vraag of de vaak grote hoeveelheden verbruikte energie ook daadwerkelijk nodig zijn.

Kan er energie bespaard worden en de kosten gereduceerd of kunt u zelf energie opwekken en dus compenseren?


Op die vraag geeft onze EnergieScan antwoord. U krijgt inzicht in de energiestromen en kosten. Daarnaast inspecteert DuTeF uw panden en analyseert de energiestromen.
Dit alles leidt tot een heldere conclusie en een deskundig advies, opgesteld door onafhankelijke adviseurs.


Meer informatie over de Energiescan:

Secretariaat DuTeF
Pipegaal 6, 8465 MA Oudehaske
Tel.: 06-22929891

U kunt ook contact opnemen met een DuTeF-lid.DuTeF - samenwerkende fryske installateurs met verstand van duurzame energie