DuTeF  n i e u w s

 

Damstra voorziet huurwoningen van Elkien van warmtepompen.

Wonen in een duurzaam huurhuis

Een gebruiker aan het woord.
download het artikel >
Zonne-energie op Vlieland

Mensonides Installatie heeft op Vlieland het bedrijf M&V-ti Duurzaam opgericht, samen met het Vlielander installatiebedrijf Technische Installatiebedrijf Visser. meer >

Aftrap pilot energiescan voor bedrijven in gemeente Weststellingwerf

Wethouder Jelmer van der Zee verrichtte donderdag 16 december de aftrap van de pilot “Energiescan voor bedrijven in de gemeente Weststellingwerf”. De aftrap vond plaats in de foyer van het gemeentehuis. Twaalf bedrijven zijn door de Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) benaderd om aan deze pilot deel te nemen. De energiescan wordt door DEC Nederland (Duurzaam Energie Centrum Nederland) verricht. meer>

Gemeentehuis Weststellingwerf heeft Energielabel A

Duteflid Oosterveld heeft de volledige technisch installatie in het gemeentehuis van Weststellingwerf gerealiseerd. meer>

Installatiebedrijf Damstra koninklijk

Installatiebedrijf Damstra Koninklijk

Duteflid Damstra Driezum  mag voortaan het predicaat koninklijk voeren. De onderneming, die 140 medewerkers telt, vierde op 1 oktober zijn honderdjarig bestaan. Tot de Damstra Holding behoren Installatiebedrijf Visbeek in Sint Annaparochie, Installatiebedrijf Iedema in Dokkum, WTRD Techno Service in Driezum, Installatiebedrijf Damstra in Driezum en Installatiebedrijf Westermann in Leeuwarden. Het koninklijke predicaat wordt toegekend aan bedrijven die landelijk een vooraanstaande plaats innemen in hun branche of vakgebied. Damstra is toonaangevend in duurzame energie-installaties en exporteert warmtekracht-, biogasinstallaties en zonne-energie over de hele wereld.
(foto: vader en zoons Damstra met de commissaris van de koningin en de burgemeester bij de uitreiking van de oorkonde voor hofleverancier)


 

 

Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw
Investeren in energiebesparende maatregelen betekent een lagere energierekening, een hoger wooncomfort en een bijdrage aan het milieu. meer >

Nieuwe subsidieronde zonnepanelen
Er komt een nieuwe subsidieronde voor de aanschaf van zonnepanelen. De provincie Fryslân wil zo alternatieve energiebronnen stimuleren. Begin volgend jaar opent de provincie de kas. Deze wordt met €1,25 miljoen gevuld en is ook voor andere stimulansen. meer >

"Duurzame Warmte" nieuwe subsidieregeling voor zonnewarmte
Op basis van de huidige energieprijzen, verdient u de aanschaf van een zonneboiler niet terug via besparing op de energiekosten. Daarom is het goed nieuws dat de subsidieregeling “Duurzame warmte” van start is gegaan. Huiseigenaren kunnen nu subsidie aanvragen voor zonneboilers. meer >

Nieuwe subsidieregelingen voor isolatie bestaande woningen
Meer Met Minder is het nationale energiebesparingsprogramma voor de bestaande bouw. Het is een gezamenlijk initiatief van de overheid, woningcorporaties, bouw-, installatie-, en energiebedrijven. Met als doel tot 2020 2,4 miljoen bestaande woningen en gebouwen aan te pakken en gemiddeld 30% energiezuiniger te maken. Meer Met Minder is dit jaar officieel van start gegaan.
meer >

Subsidieregeling warmte-pomphouders t.b.v. verlaging electriciteitsaansluiting
Woningbezitters die zelf een warmte-pomp en een hoog aansluittarief hebben (b.v. 3x 35 Ampère), kunnen eventueel omgezet worden naar een lager aansluittarief. Daarmee wordt een besparing gerealiseerd van mogelijk enkele honderden euro’s per jaar aan vastrechtkosten. Woningbezitters kunnen dan gebruik maken van de Subsidieregeling  warmtepomphouders t.b.v. verlaging electriciteitsaansluiting (SWVE). Vanaf 1 september 2009 kan voor de gemaakte kosten subsidie aangevraagd worden. Het budget van de regeling is 4,29 miljoen euro. De regeling loopt van 1 september 2009 t/m 15 december 2010.
Kijk voor de volledige tekst van de regeling op www.senternovem.nl/swve/.


Nieuwe subsidie voor duurzame warmte
Subsidie op warmtepompen, zonneboilers en micro-wkk’s vanaf september 2008. meer >

 


Archief

Overheden en bedrijfsleven samen aan de slag >

DuTeF rijdt op aardgas >

Plan voor Waterstate aan de Luts >

Massaal aanvraag van subsidie >

Noorden moet nu aan de slag met duurzame energie! >


Echt schone energie uit water >


Proef op Afsluitdijk >


Doorbraak biobrandstof >


Aardgas tankstations >


Opslag van CO2 is tijdelijke oplossing >

DuTeF op energiebeurs in Heeg in het teken van SEBB! >

 DuTeF - samenwerkende fryske installateurs met verstand van duurzame energie