De DuTeF-leden

Technisch Buro Zonderland
Tilledyk 4, 9047 KJ Minnertsga
Tel. 0518 47 1 366
info@zonderlandbv.nl
www.zonderlandbv.nl
> referentie van Zonderland

Mensonides Installatie
Hermesweg 7, 8861 VN Harlingen
tel. 0517 41 26 58
info@mensonides-installatie.nl
www.mensonides-installatie.nl

Koninklijke Damstra Installatietechniek
Kolkensloane 4, 9114 AG Driezum
tel. 0511 42 45 00
info@damstra.nl
www.damstra.nl
> Lees meer over Damstra

WTRD Techno Service
Kolkensloane 1a, 9114 AG Driezum
tel. 0511 40 51 51
info@wtrd.nl
www.wtrd.nl

Westermann Installatietechniek
Castorweg 25, 8938 BE Leeuwarden
tel. 058 21 266 41
info@westermann.nl
www.westermann.nl


Jan From ('46) is voorzitter van de Stichting DuTeF. Jan From geeft niet alleen leiding aan DuTef maar draagt tevens de doelstelling en de belangen uit aan de markt en - daar waar mogelijk - bij Rijk, Provincie en Gemeenten.

Jan From is oud-statenlid voor het CDA van de provincie Fryslân, oud-vice voorzitter van de KvK Fryslân en oud-voorzitter van MKB Fryslân en van de Commerciële Club Weststellingwerf.

jfrom@fromholding.nlDuTeF - samenwerkende fryske installateurs met verstand van duurzame energie