Welkom bij DuTeF

 

Wat is DuTeF?
Duurzame Techniek Fryslân, kortweg ‘DuTeF’ is een uniek samenwerkingsverband van Friese installateurs met kennis van duurzame energie.

DuTeF beijvert zich voor toepassing en het gebruik van duurzame technieken in nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten.

Tot de klanten van DuTeF behoren Rijk, provincie, gemeenten, projectontwikkelaars, architecten, woningbouwverenigingen en -corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en particulieren.

DuTeF stelt zich tot doel geen sluitpost van de bouwbegroting te zijn, maar gesprekspartner te zijn en betrokken te worden in de ontwerpfase van bouwprojecten.

Architecten, projectontwikkelaars en aannemers kunnen in de voorbereiding immers beter worden geinformeerd over toepassing van zaken als o.a.:
- warmtepompen
- windenergie, windmolens
- zongericht bouwen
- zonnepanelen
- lage temperatuursystemen
- warmte-terug-win systemen
- warmtekrachtcentrales


DuTeF, sterk door samenwerking.
DuTeF - samenwerkende fryske installateurs met verstand van duurzame energie